fbpx
Nyheder

Beboerinddragelse og godt samarbejde

Som boligforening er det vigtigt, at alle beboere i ejendommen er trygge og føler, at der bliver taget hånd om de udfordringer, der kan opstå undervejs i et større byggeprojekt.

Hos A/B Bryggergården i Vedbæk ønskede bestyrelsen en dybdegående undersøgelse af ejendommens tilstand på baggrund af en drift- og vedligeholdelsesplan. Foreningen står overfor en større renovering, der omfatter:

 

Facaderenovering

Tagrenovering

Renovering af ældre betonaltaner

 

Rettidig information 
Ingeman Fischer’s bygningskonstruktør, Lau Bredahl Sørensen, er projektleder på renoveringen hos A/B Bryggergården, og har stor erfaring med beboerhåndtering på større byggeprojekter:

 

”På projekter af den størrelse, der omfatter renovering af hele ejendommen, er det vigtigt at beboerne er rettidigt oplyst om støjende arbejder eller andet, der har indvirkning på hverdagen. Det er jo deres levede liv vi arbejder i og i nogle tilfælde kræver arbejdet, at vi får adgang til beboernes lejligheder. Derfor er det en forudsætning for et godt samarbejde, at beboerne er velinformerede om forløbet.”

 

Når boligerne bliver til en arbejdsplads, er det vigtigt, at der er fokus på rettidig og god kommunikation. Beboerne skal være velinformerede om forløbet og vide, hvad de kan forvente. Det kan skabe uro og være til stor gene med fremmede håndværkere i ens private bolig eller med støj og larm på uforudsete tidspunkter af dagen. Beboerne skal derfor varsles i god tid, så de har mulighed for selv at have indflydelse på processen, forklarer Lau.

 

Kommunikation på flere kanaler
Der er et tæt samarbejde mellem rådgiver, entreprenør og bestyrelse og god dialog med håndværkerne, der løbende informerer om støj, adgange til lejligheder og andet, der involverer beboerne eller direkte påvirker deres dagligdag, så Lau kan viderebringe informationen til bestyrelsen, der varsler beboerne individuelt på mail.

 

” Det handler om helt basale aktiviteter som indgange til lejligheder, støj, lukket for el, varme eller vand samt hvornår det sker og hvor længe det varer. Det er vigtigt, at vi allerede fra starten har en klar plan for, hvordan vi håndterer kommunikationen med beboerne indbyrdes, så informationen flyder frit og vi opnår en effektiv byggeproces.”

 

Foruden at have en klar kommunikationsplan for varsling og opdatering, er det også vigtigt fra starten af at klargøre, hvilke medier vi skal bruge til at kommunikere budskaber ud til beboerne på. Her bruger vi en kombination af direkte mails og postkasse, når det gælder varslinger og opslagstavler der opdateres hver 14. dag, når det drejer sig om overordnet information til alle beboer, forklarer Lau.

 

Selvom der altid opstår uforudsete forhindringer eller andre komplikationer på projekter af den størrelse som A/B Bryggergården, så holder tidsplanen og Lau har et tydeligt indtryk af, at beboerne og bestyrelsen føler sig trygge ved ham som rådgiver.

 

”Bygherren er tilfreds med samarbejdet, samarbejdet med entreprenøren og håndværkere er godt, tidsplanen holder og beboerne velinformeret og godt orienteret om hvad der skal ske. Alle føler sig trygge og har tillid til mig som rådgiver og til projektet som helhed, hvilket jo i bund og grund er min fornemmeste opgave.”

 

Ønsker I at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, så ring på 7070 1531 eller udfyld kontaktformularen her.