fbpx
Nyheder

CLT byggeri er fremtidens byggeri

Ingeman Fischer ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for byggeri. Vi har gennem tidligere projekter samlet de erfaringer og kompetencer, der skal til for at være den betroede rådgiver der kan varetage CLT byggeri allerede fra de tidlige faser af byggeriet og vi vil være en del af den fremtid, hvor CLT udgør en stor andel af byggeri i Danmark.

 

 

CLT og bæredygtighed i nybyggeri går hånd i hånd. Med et øget fokus på klima og miljø kigger man nu mere bagud for at se fremad. CLT er en innovativ masseproduktion af træelementer, der anvendes som konstruktive bærende elementer. Derfor kaldes CLT ofte for ”fremtidens beton”. CLT er i større udstrækning anvendt i Norge og Sverige, men Danmark er også ved at komme ind i kampen.

 

Fra arkitektens tegninger til ingeniører, konstruktører og entreprenører har de alle rettet fokus mod dette materiale og der skyder i disse år flere store konstruktioner op i Danmark og de kommer op i højderne. For CLT er ikke begrænset til en enkelt eller to etager. 

 

CLT opbygges af flere lag massivt træ der krydslimes under stort pres i skiftevis langsgående og tværgående lag. Denne proces giver CLT en meget høj styrke og bæreevne, da træets bevægelser begrænses og kan derfor benyttes til opbygning af etagedæk, inder- og ydervægge og tag. Dermed vil vi også i fremtiden se mere boligbyggeri opført med CLT.

 

En anden fordel med CLT er udførselstiden. Den er væsentlig kortere, da CLT elementerne præfabrikeres. Arkitekter har samtidig et stort rum for kreativitet, da CLT er velegnet til store spænd.

 

Ingeman Fischer er ved at færdiggøre projektering på et fire etagers hotel på Amager. Det er CLT i konstruktionen, med fladt tag og murstensfacade. Som rådgivende ingeniører på projektet samarbejder vi med CLT-Danmark, SWECO, Spangenberg & Madsen, Gade & Mortensen, Randers Tegl, Peikko Danmark ApS, Badelementer.dk. Det vidner om hvor mange der kaster sig ud i at arbejde med og søge mere viden om CLT.

 

Bygherre har fra begyndelsen været interesseret i CLT-byggeri som alternativ til konventionelt betonbyggeri. Dels giver det mulighed for fleksibilitet i indretning og anvendelse, samt en generel miljøbevidst anvendelse af træ frem for beton. Det har givet Ingeman Fischer mulighed for at følge projektet op med at DGNB certificere byggeriet og tage højde for flere aspekter inden for bæredygtighed end blot de miljømæssige.

 

Ved at anvende CLT elementer frem for beton som konstruktion er der en gevinst i det samlede CO2 regnskab, da der tages højde for den CO2 som er indlejret i træet. Det ses i Livs Cyklus Analysen (LCA), at anvendelse af CLT som konstruktion, vil indebære at bygningen er CO2 negativ i hele betragtning perioden. Derved kan der tillægges et større fokus på at nedbringe udledningen af CO2 i driften af bygningen samt forbedre indeklimaet for bygningens brugere. Dermed kan krav til lavenergiklasse overholdes samt holde fokus på de materialer der fremover indbygges i bygningen.

 

I samarbejde med Heartwood har Ingeman Fischer været rådgiver på et nyt sommerhus i CLT. For også i sommerhuse og enfamilieshuse vinder CLT indpas og udfordrer traditionelt byggeri.