fbpx
Nyheder

Københavns kommune har åbnet for ansøgninger til byfornyelsesmidler

Den kommunale indsats vedrørende byfornyelse og udvikling af byer gør det muligt for jer som andelsbolig, ejerforening eller privat udlejningsejendom, at søge tilskud til renovering fra en række puljer og derved være med til at sætte skub i byfornyelsen i København der har til hensigt at skabe tidssvarende og bæredygtige boliger.

Hvilke puljer kan I søge?

Københavns kommune har, som en del af bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tre puljer hvis formål er løfte ejendommene rent arkitektonisk og bygningsmæssigt samt sikre gode boligsociale forhold og derved gøre dem attraktive for bosætning.

 

Læs her om ansøgningsfrister, hvilke krav og forudsætninger der skal være opfyldt for at I kan søge tilskud gennem en af de tre puljer:

 

Støjpuljen

Ansøgningsfrister: 1 februar og 4 oktober 2021 

Formål: Tilskud til støjrenovering af vinduer.

Hvem kan søge: Andelsbolig, ejerforening eller private ejendomme,

der er stærkt plaget af støj fra vejen med mere end 68dB. Se på kortet her om jeres ejendom er en af dem der er belastet.

Krav: Jeres nuværende vinduer skal være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret.

Støttens størrelse: Støtten dækker 1/3 af byggeudgifter dog med et maksbeløb på 8.000 per vindue.

 

Toiletpuljen

Ansøgningsfrister: 5 maj 2021 og 1 november 2021

Der åbnes op for ansøgninger i midten af februar 

Formål: Tilskud til etablering af toiletter og badeværelser.

Hvem kan søge: Andelsbolig, ejerforening eller private ejendomme, der mangler badeværelser eller toiletter.

Krav: Byggearbejder der er igangsat eller allerede udført støttes ikke.

Støttens størrelse: Der er afsat 50 mio. til puljen over de næste tre år. Støtten dækker 1/3 af byggeudgifter dog med et maksbeløb på 75.000 per bolig.

 

Helhedsrenovering
Ansøgningsfrister: 1 marts 2021

Formål: Byfornyelse.

Hvem kan søge: Andelsbolig, ejerforening eller private ejendomme, der er fra før 1960.

Prioritering: Som en del af en politisk prioritering vil der blive lagt vægt på ansøgere fra de målrettede indsatsområder: Sundby, Nordvest, Bavnehøj Aldersrogadekvarteret og Bispekvarteret.

Støttens størrelse: Tilskuddets størrelse afhænger dels af ejendommens bevaringsværdi og dels af de arbejder der udføres. Der ligges endvidere vægt på grønne, klimatilpassede og innovative løsninger.

 

Hjælp til ansøgningen

Hos Ingeman Fischer har vi mange års erfaring med energirenovering og støjreducerende renoveringer i både ejer- og boligforeninger. Vi kan rådgive jer om jeres muligheder for støtte og klæde jer godt på til ansøgningen. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak eller ring til os på 7070 1531 og hør mere om jeres muligheder for at få del i byfornyelsespuljen.

Foreningens faste rådgiver og ekspert på jeres ejendom

Hos Ingeman Fischer har vi hjulpet mange bolig- og ejerforeninger med energirenovering og støjreducerende renovering. Vi har blandt andet været totalrådgivere på en omfattende renovering af denne smukke ejendom på Frederiksberg hvor der var et øget fokus på den arkitektoniske del. Ejendommen har fået nyt tag, ny face og nye vinduer. Læs mere om projektet her.