fbpx
Gode råd

Sådan styrer du dit byggeprojekt

Med den rette planlægning kan du sikre, at dit byggeprojekt bliver færdigt til tiden og undgå halve arbejder, der trækker i langdrag og ekstraregninger til håndværkere.

Udarbejd en detaljeret tidsplan

Tidsplanen skal sikre, at dit byggeprojekt bliver færdigt til den aftalte tid. Det er derfor vigtigt, at tidsplanen giver et realistisk overblik over forløbet, så du kan være på forkant med de forsinkelser og udfordringer, der kan opstå undervejs. Begynder tidsplanen først for alvor at skride, kan det blive en dyr fornøjelse af ekstraregninger og håndværkere, der skal betales for at blive færdige med arbejdet. En tidsplan der både er realistisk og detaljeret er det vigtigste styringsværktøj du skal bruge, når du skal planlægge dit byggeprojekt.

 

Jonas Mejrsk, der er konstruktør og byggeleder hos Ingeman Fischer, har stor erfaring med udarbejdelse af tidsplaner og genkender den gode tidsplan på, at den indeholder alle de forskellige arbejdsprocesser og opgaver der er i et byggeri og at disse er uddybet ned til mindste detalje:

 

"Tidsplanen bør være så detaljeret som overhovedet muligt og indeholde tidsestimat på alle faserne af byggeforløbet. Det skal være helt tydeligt for alle involverede, hvornår de skal starte og slutte deres del af arbejdet. Mureren skal afslutte sit arbejde i tide til VVS'eren, der igen skal være færdig i tide til elektrikeren o.s.v. Det er et stort og omfattende arbejde at lave en god tidsplan, men til gengæld er det den, der skal sikre at byggeriet bliver færdigt til tiden." fortæller Jonas. 

 

Allier dig med en bygningssagkyndig

Uden nogen særlig erfaring og viden indenfor byggebranchen, har du som bygherre ikke de rette forudsætninger til at varetage opgaven og komme med et realistisk bud på, hvor lang tid dit byggeprojekt kommer til at vare. Derfor er det en god idé at rådføre sig med en byggesagkyndig, der har den fornødne erfaring til at komme med et realistisk bud. 

 

Hvad enten du står overfor en større renovering eller nybyg, så kan en byggesagkyndig ud fra konstruktionen, det arkitektoniske og erfaring fra tidligere projekter, vurdere hvor omfangsrigt et forløb det er du står overfor.

 

4 råd til en god tidsplan

Du vil gerne have færdiggjort dit byggeprojekt hurtigst muligt, men små uforudsete forsinkelser kan have store tidsmæssige konsekvenser, hvis tidsplanen er alt for stram. Tidsplanen skal give plads til, at der kan slækkes lidt i begge ender i tilfælde af forhindringer.

 

Et byggeri, der strækker sig henover sommeren bliver hurtigere færdig end et byggeri, der strækker sig henover vinteren. Dele af projektet kan simpelthen ikke udføres tilstrækkeligt i dårligt vejr og tidsplanen bør derfor tag hensyn til slud og sne, der kan forsinke byggeriet i ugevis, da en stor del af byggearbejdet forgår under åben himmel.  

 

Tidsplanen skal være så detaljeret som muligt og gerne deles op efter fase og faggrupper med start og sluttidspunkt. På denne måde ved både muren, tømreren, maleren og andre involverede i byggeriet, hvad deres arbejdsopgave er, hvornår de skal starte og hvornår arbejdet skal være meldt færdigt.

 

Allier dig med en byggesagkyndig, der kan yde uvildig rådgivning undervejs i byggeforløbet og hjælpe dig med at vurdere, hvad der kan lade sig gøre og på hvilken tid. En byggesagkyndig har erfaring fra tidligere lignende projekter og ved hvad der er tidsmæssigt realistisk i et byggeprojekt.

 

Hvad gør du når tidsplanen skrider

Når et byggeprojekt begynder at skride skyldes det oftest en urealistisk tidsplan, der enten har været for stram eller for udetaljeret. Her er det vigtigt at du får revurderet tidsplanen og får lagt ekstra tid ind for at undgå yderligere forsinkelser, der i sidste ende kan blive dyrt for dig.  

 

Hoved- eller fagentreprise

En forsinkelse fører oftest til flere og i sidste ende er det dig, der hænger på regningen eller det halve arbejde. Dette kan du undgå ved at få arbejdet udført som en hovedentreprise, da det så er hovedentreprenøren, der hænger på ekstraregningerne. 

 

Hovedentreprenøren har det overordnede ansvar for, at projektet bliver udført til tiden.  I en fagentreprise er det dit eget ansvar at lave aftaler med hver enkelt håndværker, der kun påtager sig ansvaret for deres egen del af projektet og ikke for projektet som helhed.

 

Dagbøder og tilsyn

Du kan med fordel bruge din byggesagkyndige til at føre tilsyn undervejs i forløbet for at sikre, at byggeriet bliver udført korrekt jævnfør anvisninger og til tiden. Herved undgår du sjusk og byggefejl samtidig med, at de bliver opdaget tids nok til at blive rettet op uden at byggeriet forsinkes.

 

En anden måde, hvorpå du kan sikre dig, at byggeriet bliver færdigt til tiden, er ved at indføre dagbøder i kontrakten. Hvis tidsplanen overskrides bliver byggefirmaet pålagt dagbøder for forsinkelser. 

 

"Dagbøderne kan være med til at motivere håndværkerne og lægge lidt ekstra pres på entreprenøren, der også gerne vil forhindre at tidsplanen skrider, da det nu går ud over begge parter. Især i en fagentreprise kan det være en god ide, at der skal falde dagbøder, hvis hver enkelt entreprise ikke er færdig." fortæller Jonas, der har gode erfaringer med at sikre byggeriet økonomisk med indførelse af dagbøder.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre, at dit byggeri bliver færdigt til tiden, så ring til os på 7070 1531 eller kontakt os her.