fbpx
Gode råd

EPS-beton

Totalrenovering af stue og underliggende kælder, hvor erhverv konverteres til beboelse samt større renovering af udvendige gårdarealer.

En øjenåbner for begge parter

Vi har været så heldige at have haft fornøjelsen af, at have Morten Elkjær i praktik som energiteknolog i 3 måneder. Beslutningen om at tage en energiteknolog i praktik, har vist sig at være den helt rigtige for begge parter.

”Med Morten ombord og med hans baggrund som ventiltions- og køleteknikker, har vi kunnet gå mere i dybden med de udfordringer som både klimaskærm og de tekniske installationer kan bidrage med, når vi tænker mere optimale løsninger, både pladsbesparende og energiteknisk korrekt. Energiteknologen har en spændende profil, især Morten, der med sin køletekniske baggrund, kan svare på de tekniske spørgsmål med en grundighed, der binder det hele sammen til én løsning.”

Lyder det fra Lasse Ingeman Michaelsen, direktør i Ingeman Fischer.

Hvad er en energiteknolog

Uddannelsen til energiteknolog er forholdsvis ny og er blevet udviklet som svar på de behov for reduktion af energiforbrug, CO2-udledning og bæredygtig udvikling som fremtiden skal opfylde.

En særlig fordel ved uddannelsen er, at den bygger på studerende med forskellige bygge- og procesmæssige baggrunde, hvilket medfører en rig videns- og erfaringsudveksling indenfor fagområderne under uddannelsen.

Energiteknologen gennemgår systematisk de tekniske forhold indenfor klimaskærm, energiforbrug, energikilder, CO2–udslip og bæredygtighed, og er herefter i stand til at sammensætte en komplet forbedringsløsning, der tager højde for alle relevante faktorer på matriklen og sørger for, at drift og produktion fortsætter så uhindret som muligt. Forbedringsforslaget tager ikke kun højde for et, to eller måske tre fagområder, men har helheden som grundlag.

Mortens profil – en grøn profil

Energiteknologen følger udviklingen indenfor tekniske fremskridt og politik, og tager derfor højde for de kommende begrænsninger og strategier i Danmark og på verdensplan.

Morten har med sin håndværksmæssige baggrund og uddannelsen som energiteknolog, en klima- og miljøorienteret profil. Han arbejder for, at få folk til at installere vedvarende energi i form af varmepumper, solceller og solvarmeanlæg, der kan udnytte luftens, jordens, vandets og solens energi:

”Igennem årene hvor jeg har rejst meget som montør, har jeg set hvad der sker rundt omkring i verden med miljøet og hvordan vi forurener mere og mere. Hvis vi bliver ved med at slippe tonsvis af CO2 ud i atmosfæren, så ændrer verden sig, det kan vi jo se. Jeg syntes, at vi alle sammen har et ansvar for at vores planet bliver bæredygtig – der kommer jo nogen efter os, der skal overtage den.”

Udbytte for virksomheden

I Ingeman Fischer har vi kunnet drage stor gavn af Mortens evne til at skabe sammenhæng mellem konstruktion, bygningsenergi og rentabilitet. Han har desuden formået at skabe en større sammenhæng imellem forskellige energitiltag – både ved nybyggeri, tilbygning og energimærkerapporter. Der opstår dermed en øget grundighed i alle faser af byggeriet.

Udbytte for praktikanten

Forud for sit praktikforløb ønskede Morten at optimere sin viden angående det konstruktionsmæssige og det arkitektoniske i byggeriet, da hans primære viden omhandlede de tekniske installationer. Det, at vi er en mindre virksomhed, har medført, at Morten fra sin første dag i praktikken har fået en masse ansvar og er blevet inddraget i hele processen af byggeriet.

”Mit mål var at komme ud og forbedre min viden især på det arkitektoniske, selve indretningen af byggeriet, har jeg ikke haft noget kendskab til tidligere. Nu tænker jeg på helheden på en helt anden måde, når jeg laver energiberegninger … Det er ikke fiktive løsninger fra en bog hvor alt er muligt, men virkelighed, hvor der skal tages højde for mange flere ting.

Mortens råd til andre energiteknologer

”Det er vigtigt, at man ikke bare sidder og putter sig i et hjørne, men selv aktivt opsøger ny viden og ikke er bange for at blive kastet ud i noget nyt. Det at man selv har lysten til at lære, spiller en stor rolle i udbyttet.

Jeg var ude i god tid med mine ansøgninger og lagde stor vægt på at tydeliggøre, hvad jeg kunne byde ind med, med min viden og baggrund. Valget af en mindre virksomhed var derfor bevidst, da jeg ønskede at favne bredt og blive involveret i alle faserne af byggeriet.

Fra første dag har jeg følt mig velkommen og det har bare vist sig, at der har været ret meget på kryds og tværs, hvor jeg har kunnet byde ind med min viden på området - der er faktisk brug for det en energiteknolog kan, hvilket bekræfter mig endnu mere i mit valg af uddannelse.”

Lyder det fra Morten, der lægger stor vægt på, at både virksomheder, tidligere praktikanter og uddannelsesinstitutionerne fortæller de gode succeshistorier, der kan gøre virksomhedsejerne opmærksomme på fordelene ved at tage en energiteknolog i praktik.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med omlægningen til vedvarende energi eller energieffektivisere din ejendom, så ring på 7070 1531 eller udfyld kontaktformularen her.