fbpx

Paludan Müllers Vej 10-12, Frederiksberg C

Lokalitet: Frederiksberg C
Periode: 2019-2020
Bygherre: Andelsboligforening Bryggergården
Rådgivingsform: Totalrådgivning

 

Bestyrelsen i andelsboligforeningen Bryggergården på Frederiksberg C kontaktede os, da man havde behov for sparring og rådgivning i forbindelse med udskiftning af ejendommens vinduer og døre. De gamle trævinduer fra 1987 var begyndt punktere og rådne. Ønsket var at få nye energibesparende og vendbare vinduer, som krævede minimal udvendig vedligeholdelse, samtidig med at indeklimaet i ejendomme skulle forbedres. 

 

Andelsboligforeningen Bryggergården er en 4. etagers høj ejendom, som er opført i 1934 og består af i alt 50 lejligheder. Foreningen besluttede i foråret 2019 at de gamle vinduer og døre skulle udskiftes pga. råd i lister og rammer ligesom der var mange punkterede vinduer. Bestyrelsen havde lavet en klar og veldefineret ønskeliste som overordnet bestod i:

 

• Fremtidig minimal vedligeholdelse af ejendommes vinduer
• En energibesparende løsning
• Vendbare vinduer som kan pudses indefra
• Løsning der forbedrer ejendommens indeklima

 

Selve arbejdet med at varetage byggesagen, med de mange udfordringer der i mange tilfælde skal præciseres, ville man gerne outsource til en professionel rådgiver og dermed opnå tryghed i processen. Eksempelvis består vores hjælp med at udarbejde udbudsmateriale. Vi håndterer tilsyns- og byggeledelsesarbejde samt den samlede tids-, kvalitets- og økonomistyring. Ligesom vi indhenter diverse godkendelser fra kommunen.

 

Bryggergården ligger i et område af Frederiksberg, hvor det kræver tilladelse fra kommunen at isætte Træ/Alu vinduer.

 

Synlighed og åben dialog med bestyrelsen, administratorer og beboere
Erfaringsmæssigt er det vigtigt at holde en tæt dialog med bestyrelsen, administratorer og ejendommens beboere. Synlighed, åben kommunikation og løbende forventningsafstemning eliminerer risikoen for misforståelser og fejl i projekter af denne type. Derfor vælger vi altid at deltage i diverse bestyrelses- og beboermøder samt generalforsamlinger, hvor det giver mening, og vi kan bidrage med besvarelse af spørgsmål samt uddybe og præcisere tekniske grundlag for de enkelte valg i projektet.

 

I takt med at projektet konkretiseres tilpasser vi udbudsmaterialet, for at der kan efterspørges priser fra de indbudte entreprenører, og vi hele tiden holder os indenfor budgetrammen.

 

Mange glemmer ansøgning om tilskud

Gevinsten på energireduktion og forbedring i ejendommens indeklima er stor. Men vi oplever ofte, at mange ejer- og andelsforeninger i deres renoverings- og vedligeholdelsesprojekter overser, at der kan opnås et tilskud fra kommunen eller varmeforsyningen, til de energiforbedringer, der foretages på ejendommen. Derfor giver det ofte mening at have en professionel rådgiver i hånden, når projektet igangsættes, så man får en helhedsbetragtning på byggeprojektet.

 

I alt skal der udskiftes 310 vinduer og 60 døre i Bryggergården. Projektet startes medio August, og arbejdet forventes afsluttet i slutningen af 2020.

 

Læs mere om mulighederne her https://webie.dk/boligforening/bygherreradgivning/